(1)
Raath, A. Regs- En Staatsosiologiese Grondslae Van Politokratiese Kommunitarisme: ’n Gesprek Oor Enkele Aspekte Van Die Meta-Etiese Historisme in Die Afrikaanse Politieke En Regsliteratuur. TCW/JCS 2016, 52, 55-90.