(1)
van der Walt, B. J. Sewe Eeue Neo-Thomistiese Denke: ’n Uitdaging Vir Die Wysgerige Historiografie. TCW/JCS 2013, 49, 187-206.