(1)
van der Walt, J. L.; Potgieter, F. J.; Wolhuter, C. C. Positiewe Dissipline in Die Hande Van Die Opvoeder. TCW/JCS 2010, 145-168.