(1)
van der Walt, J. L.; Wolhuter, C. C.; Potgieter, F. J. Sosiale Kapitaalskepping Deur Middel Van Die Suid-Afrikaanse Beleid Oor Godsdiens in Die Onderwys (2003): ’n Skriftuurlikprinsipiële Beoordeling. TCW/JCS 2009, 45, 213-229.