[1]
Zuiddam, B. 2024. Godfather of godvrezend bisschop? De ethiek van Ambrosius in het spanningsveld van Schriftgezag en pragmatisme. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship. 59, 3&4 (Jan. 2024), 93 - 121.