[1]
Mentz, P.J. and van der Walt, J.L. 2006. Van Bestuur na Leiding: Imperatief vir Ordelike Onderwys in ’n Veranderende Suid-Afrikaanse Onderwyslandskap. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship. 42, 4 (Dec. 2006), 151-170.