[1]
Verster, P. 2023. Godsgeloof in die moderne wêreld: ’n reaksie op Du Toit, Dawkins en hul medestanders. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship. 58, 3&4 (Feb. 2023), 1 - 24.