[1]
van der Walt, J.L. and de Klerk, J. 2006. Die Effektiwiteit van die Lewensoriënteringsprogram Volgens ’n Groep Suid-Afrikaanse Onderwysers – Ruimte vir Verbetering?. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship. 42, 1 - 2 (Jan. 2006), 175-193.