[1]
Rens, J.A., van der Walt, J.L. and Vreken, N.J. 2005. Waarde-opvoeding in Skole: Kan dit? Moet dit?. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship. 41, 3 - 4 (Jun. 2005), 215-229.