[1]
Raath, A. 2021. Die Vindiciae Contra Tyrannos en die Middeleeuse Politieke Filosofie. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship. 57, No 1&2 (Jul. 2021), 19-40.