[1]
Raath, A. 2020. Historistiese politologie of universele beginsels van die staatsfilosofie?. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship. 56, 3&4 (Dec. 2020), 190-219.