[1]
Oosthuizen, I. and van der Walt, J. 2020. Opvoedende onderwysessensies ter bevordering van die “beste belang(e) van die kind”. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship. 56, 3&4 (Dec. 2020), 1-23.