[1]
Raath, A. 2020. Die konfigurasie van politieke enkapsulêre verhoudinge en publieke kompetensieperke in die Vindiciae Contra Tyrannos: Middeleeuse aanknopingspunte vir die vroeë Reformatoriese politieke filosofie. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship. 56, 1&2 (Jul. 2020), 51-80.