[1]
Raath, A. 2019. Die Reformatoriese herinterpretasie van die ephorale ampsidee as sinkretiese konstitusionele instelling in die antieke Spartaanse politieke lewe. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship. 55, 4 (Dec. 2019), 145-183.