[1]
van der Walt, B.J. 2018. Op soek na ’n Reformatoriese identiteit: ’n Ondersoek van gereformeerde belydenisse, credo’s en akronieme. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship. 54, 2 (Aug. 2018), 173-198.