[1]
Raath, A. and Prinsen, L. 2019. Gadamer, “inheemse gemeenskappe” en historistiese tekste. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship. 54, 4 (Jan. 2019), 139-165.