[1]
van der Walt, B.J. 2019. Christelike konfessies, getuienisse en credo’s: Aan watter lewensbeskoulik-filosofiese kriteria behoort nuwe formulerings te beantwoord?. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship. 54, 3 (Jan. 2019), 65-87.