[1]
Raath, A. 2017. Nadere Reformasie, katkisasie en Abraham Faure se kategeseaantekeninge (1733). Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship. 53, 2 (Dec. 2017), 201-222.