[1]
Raath, A. 2017. Wysgerige kanttekeninge by H.J. van Eikema Hommes se regsbeginsel-teorie. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship. 53, 1 (Jun. 2017), 59-90.