[1]
van der Walt, B.J. 2016. Die godsdienstig-teologiese en filosofiese konteks van die negentiende-eeuse Réveil in Nederland. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship. 52, 2 (Jul. 2016), 227-250.