[1]
Raath, A. 2016. Regs- en staatsosiologiese grondslae van politokratiese kommunitarisme: ’n Gesprek oor enkele aspekte van die meta-etiese historisme in die Afrikaanse politieke en regsliteratuur. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship. 52, 1 (May 2016), 55-90.