[1]
van der Walt, B.J. 2015. Semi-mistieke spiritualiteit by Johannes Calvyn en by Abraham Kuyper: Die invloed daarvan tot vandag. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship. 51, 3 (Sep. 2015), 99-124.