[1]
van der Walt, B.J. 2013. Sewe eeue neo-Thomistiese denke: ’n Uitdaging vir die wysgerige historiografie. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship. 49, 4 (Dec. 2013), 187-206.