[1]
van der Walt, B.J. 2012. Die religieuse rigting van die denke van Thomas van Aquino (1224/5-1274) en die betekenis daarvan tot vandag. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship. 48, 1-2 (Jun. 2012), 223-249.