[1]
Verster, P. 2011. ? Christosentriese benadering deur die kerk tot die krisis wat deur armoede en vigs meegebring word. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship. 47, 1 (Apr. 2011), 117-131.