[1]
Lategan, L.O.K. 2010. Calvyn oor Selfverloëning: Positiewe Riglyne vir die Etiek en Pastoraat?. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship. (Sep. 2010), 55-74.