[1]
Wolhuter, C.C., Oosthuizen, I.J. and van Staden, J.G. 2010. Skoolfase/Leerderouderdom as Faktor in Leerderdissipline in Suid-Afrikaanse Skole. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship. 1 (Apr. 2010), 169-186.