[1]
van der Walt, J.L., Potgieter, F.J. and Wolhuter, C.C. 2010. Positiewe Dissipline in die Hande van die Opvoeder. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship. 1 (Apr. 2010), 145-168.