[1]
Lessing, A.C. and de Witt, M.W. 2010. Karakterbou en Christelike Waardes vir die Bevordering van Gedissiplineerde Klaskamergedrag: ’n Kritiese Beskouing. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship. 1 (Apr. 2010), 21-37.