[1]
Verster, P. 2003. Sending in Gebrokenheid: ’n Perspektief op Paulus. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship. 39, 3 - 4 (Jan. 2003), 161-173.