[1]
van der Walt, B.J. 2009. Die Dood en Daarna ’n Verkenning van Enkele Standpunte binne die Teologiese en Filosofiese Reformatoriese Denke. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship. 45, 1 - 2 (Jun. 2009), 251-285.