[1]
Verster, P. 2009. Die Etiek van die Christelike Sending. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship. 45, 1 - 2 (Jun. 2009), 231-250.