[1]
van der Walt, J.L., Wolhuter, C.C. and Potgieter, F.J. 2009. Sosiale Kapitaalskepping deur Middel van die Suid-Afrikaanse Beleid oor Godsdiens in die Onderwys (2003): ’n Skriftuurlikprinsipiële Beoordeling. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship. 45, 1 - 2 (Jun. 2009), 213-229.