[1]
van der Walt, J.L. 2003. Hoe Ons Sin Maak van die Opvoedingswerklikheid. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship. 39, 3 - 4 (Jan. 2003), 87-106.