[1]
Verster, P. 2008. Selfbemagtiging as Instrument in die Bestryding van Armoede. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship. 44, 3 - 4 (Jun. 2008), 115-129.