[1]
Verster, P. 2007. Tussen Modernisme, Postmodernisme en Nuwe Realisme: ’n Uitweg vir die Christelike Teologie?. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship. 43, 1 - 2 (Jan. 2007), 125-136.