Return to Article Details Die diakroniese impak van die Middeleeuse politieke denke op die vroeg-Protestantse politologiese standpunte met besondere verwysing na onderdane se reg tot verset teen tirannieke gesagsuitoefening Download Download PDF