1.
Raath A. Die Reformatoriese herinterpretasie van die ephorale ampsidee as sinkretiese konstitusionele instelling in die antieke Spartaanse politieke lewe. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship [Internet]. 31Dec.2019 [cited 7Jul.2020];55(4):145-83. Available from: http://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/478