1.
Raath A. Middeleeuse staatsfilosofie, die geïndividualiseerde staat en Samuel Rutherford se bydrae tot die politieke wetenskap. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship [Internet]. 25Jul.2019 [cited 28Jan.2020];55(1):75-04. Available from: http://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/455