1.
Alt H. Die a priori en die a priori sintese in die Wysbegeerte. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship [Internet]. 14Jan.2019 [cited 7Jul.2020];54(4):121-37. Available from: http://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/435