1.
van der Walt B. Die godsdienstig-teologiese en filosofiese konteks van die negentiende-eeuse Réveil in Nederland. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship [Internet]. 29Jul.2016 [cited 27Jan.2020];52(2):227-50. Available from: http://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/398