1.
Raath A. Regs- en staatsosiologiese grondslae van politokratiese kommunitarisme. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship [Internet]. 31May2016 [cited 29Jan.2020];52(1):55-0. Available from: http://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/391