1.
Verster P. ʼn Christosentriese benadering deur die kerk tot die krisis wat deur armoede en vigs meegebring word. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship [Internet]. 29Apr.2011 [cited 21Jan.2020];47(1):117-31. Available from: http://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/255