1.
Lategan L. Calvyn oor Selfverloëning: Positiewe Riglyne vir die Etiek en Pastoraat?. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship [Internet]. 30Sep.2010 [cited 27Jan.2020];:55-4. Available from: http://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/244