Alt, Heinrich. “Die a Priori En Die a Priori Sintese in Die Wysbegeerte”. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship 54, no. 4 (January 14, 2019): 121-137. Accessed July 7, 2020. http://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/435.