Verster, Pieter. “ʼn Christosentriese Benadering Deur Die Kerk Tot Die Krisis Wat Deur Armoede En Vigs Meegebring Word”. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship 47, no. 1 (April 29, 2011): 117-131. Accessed January 21, 2020. http://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/255.