Lategan, Laetus. “Calvyn Oor Selfverloëning: Positiewe Riglyne Vir Die Etiek En Pastoraat?”. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship (September 30, 2010): 55-74. Accessed January 21, 2020. http://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/244.