Benjamin, R. “Dooyeweerd En Lever over Het Biologische Soortbegrip”. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, Vol. 55, no. 1&2, July 2019, pp. 45-73, http://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/454.