Alt, H. “Die a Priori En Die a Priori Sintese in Die Wysbegeerte”. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, Vol. 54, no. 4, Jan. 2019, pp. 121-37, http://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/435.