van der Walt, B. “Christelike Konfessies, Getuienisse En Credo’s”. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, Vol. 54, no. 3, Jan. 2019, pp. 65-87, http://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/433.